080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กุมภาพันธ์ 2557

“คิดในสิ่งที่เป็นอกุศล
คนอื่นอาจจะไม่รู้
แต่จิตรู้”

“พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง
อาจจะหลอกคนอื่นได้
แต่หลอกจิตไม่ได้”

“ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ
อาจจะไม่มีใครเห็น
แต่จิตเห็น”

“ไม่มีความลับในโลกนี้
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

 

Skills

Posted on

December 21, 2014