080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page
กุมภาพันธ์ 2557

กุมภาพันธ์ 2557

“คิดในสิ่งที่เป็นอกุศล คนอื่นอาจจะไม่รู้ แต่จิตรู้” “พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง อาจจะหลอกคนอื่นได้ แต่หลอกจิตไม่ได้” “ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ อาจจะไม่มีใครเห็น แต่จิตเห็น” “ไม่มีความลับในโลกนี้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”...