080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทอดกฐินต่อเติมศาลาจิตตานุภาพ 22 พฤษภาคม – 25 ตุลาคม 53

เพื่อสร้างต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมจิตตานุภาพขนาด 24 x 24 เมตร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 และเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นสังฆบูชา ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2553

โดยมีกิจกรรมเวียนเทียนและตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา และกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมจิตตานุภาพ