080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมขนทรายถมศาลาจิตตานุภาพ

ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกุศลด้วยการขนทราย เข้าศาลาเพื่อถมพื้นศาลาจิตตานุภาพ
ส่วนต่อขยายเพิ่ม เพื่อใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

16 ตุลาคม 2559