080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา

โปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดีชีวีมีสุข คอร์สนี้เข้มมากทั้งรับฟังบรรยายธรรม รับชมวีดีทัศน์ และ การปฏิบัติค่ะ
ชมวีดีทัศน์เรื่องราวการปฏิบัติ S&D ของ รร.กรพิทักษ์.

 ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอดุลยา ไชยเศรษฐ์
ผู้จัดงาน คุณปัญญา และ อาจารย์หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา เจ้าของสถานที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่และสมาชิกชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ทั้งเรื่อง อาหาร และการดูแลจัดการกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ