080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี 27-30 ตุลาคม 2555

ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ของเช้าวันที่ 30 ตค. 55 และร่วมเวียนเทียนในตอนกลางคืนของวันที่ 30 ตค. 55

ทอดกฐินสามัคคีพื่อสร้างห้องพักสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย ขนาด 9 x 24 เมตร จำนวน 12 ห้อง ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น.