080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26-27 ตุลาคม 2555

ซึ่งในงานนี้ท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้ขึ้นเวทีกลางเสวนาธรรม จากหนังสือ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม” มีทั้งกิจกรรมแจกลายเซนต์ที่บู๊ต DMG H10 ณ ห้องเพลนนารี่ฮอล และกิจกรรมเสวนาธรรม “หนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรม” โดยมี คุณวนิดา ชันชื่อ เป็นวิทยากรรับเชิญ