080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันพ่อแห่งชาติ 3 – 5 ธันวาคม 2554

ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2554 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษามหาราชา

โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ใส่บาตร ขอขมาและรับพรจากท่านพ่อครูเนื่องในวันพ่อ และรับมอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษามหาราชา จากท่านพ่อครู