080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันออกพรรษา13 – 16 ตุลาคม 2554

ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ของเช้า และร่วมเวียนเทียนในตอนกลางคืนในวันที่ 13 ตค. 54 พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่ 13 – 16 ตค. 54

พร้อมกันนี้พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย พร้อมกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างต่อเติมโรงทาน ที่พักสามเณร ที่พักญาติธรรม ห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องสุขาในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น.