080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดปริวาสกรรม 18 กุมภาพันธ์ 2554 (วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดปริวาสกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 3 มีนาคม  2554
  2. จัดสร้างสุขาพระจำนวน  10  ห้อง
  3. จัดสร้างห้องอาบน้ำรวมพระภิกษุ
  4. แท้งค์เก็บน้ำฝนเพื่อบริโภคจำนวน  6  แท้งค์
  5. กุฏิพระจำนวน  2  กุฏิ
  6. ห้องพักญาติธรรมจำนวน  5  ห้อง

โดยมีกิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันมาฆบูชา สวดเจริญพุทธมนต์รอบปิระมิดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2554 และร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา