080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เบิกพระเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเคลื่อนพลจรรโลงพระศาสนา (ปางแรกของโลก) 8 ตุลาคม 2553

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเคลื่อนพลจรรโลงพระศาสนามีลักษณะดังนี้

1. องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประธานพร ขนาดสูงประมาณ 2 เมตร
2. เทพเจ้ามังกร ขนาดสูงประมาณ 1.5 เมตร
3. เทพเจ้าเฮ่งเจีย ขนาดสูงประมาณ 1.5 เมตร

ได้มีพิธีเททองหล่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเคลื่อนพลจรรโลงพระศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยมี พระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว เป็นประธานในพิธี

คณะเจ้าภาพจัดสร้าง คือ คุุณเรวรรณ หิรัญศาสตร์ และบริษัท ไทยเฟรม แอนด์แอคเซ็สโซรี่

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเคลื่อนพลจรรโลงพระศาสนาหล่อขึ้นด้วยทองเหลืองหนัก 3 ตันและแผ่นสุพรรณบัฏ

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 06.30 น. (วันออกพรรษา) ทางคณะของคุณเรวรรณได้นำองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเคลื่อนพลจรรโลงพระศาสนา มาประดิษฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย  จัดพิธีเบิกพระเนตรวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ