080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บรรยายธรรม ณ วัดเก่าเจริญธรรม จ.พังงา 8-10 กุมภาพันธ์ 2553

กิจกรรมปริวาสกรรม พระภิกษุสงฆ์ประมาณ  200 รูป บรรยายธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดและคณะญาติธรรมในจังหวัดพังงา