080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

บรรยายธรรม ณ วัดม่อนฤาษี  จ.เชียงใหม่ 18-21 ธันวาคม 2552

กิจกรรมปริวาสกรรม พระภิกษุสงฆ์ประมาณ  500 รูป