080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 53

กิจกรรมบิณฑบาตเนื่องในวันเข้าพรรษา และฉลองตำหนักพระโพธิสัตย์กวนอิมในวันวิสาขบูชา