080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ดร. นิสากร ชัชวาลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ได้นำวิธีการปฏิบัติ Shake & Dance
ของท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ณ ศูนย์พลาญข่อย ไปอบรมแก่เด็กนักเรียน คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรก ที่ได้สร้างสถิติ ทำ Shake & Dance ด้วยนักเรียนจำนวน 6,000 คน และคุณครูอีกกว่า 500 ท่าน ในรายการบันทึกไทย