080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย พระภิกษุสงฆ์ คุณแม่ชี และกิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 เมษายน 2560