080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ศูนย์พลาญข่อยได้จัดกิจกรรม เวียนเทียน ใส่บาตร ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
โดยในพรรษานี้จะมีพระสงฆ์ 16 รูป สามเณร 3 รูป และคุณแม่ชี 24 ท่าน อยู่จำพรรษา ณ ศูนย์พลาญข่อย

vdooooo

กดที่นี่ youtube iconเพื่อรับชมวีดีโอ
วันเข้าพรรษา 30 กค.-2 สค.58 

S__5226801

S__5226803

S__5226804

S__5226805

S__5226806