080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2-new

ปิดปรับปรุงศาลาจิตตานุภาพ ศูนย์พลาญข่อยงดรับญาติธรรมที่จะเข้ามาปฏิบัติในศูนย์ฯ
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
-ขออภัยในความไม่สะดวก-