080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ ศูนย์พลาญข่อย 28 กรกฎาคม 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน
โดยมีขบวนฟ้อนรำ อัญเชิญต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้จำพรรษาใน ศูนย์พลาญข่อยแห่งนี้

พิธีแห่งเทียนพรรษาถือเป็นประเพณีประจำจังหวัดอุบล ซึ่งถือปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
จึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้เห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม และ ทำพิธีสืบต่อกันไปเรื่อยๆ

ในระหว่างการฟ้อนรำ ก็มีญาติธรรมที่มาปฏิบัติ มารับชมขบวนกันอย่างคึกคัก เด็กเล็ก เด็กโต แต่งหน้า แต่งตัว กันอย่างสวยงาม
เป็นที่ชื่นชอบของคณะญาติธรรมน่าสนุกทีเดียวค่ะ ปีนี้ท่านใดพลาดมาชมงาน ปีหน้าก็ห้ามพลาดนะคะ

41915

41914

41912

41910

41909

41908

41904

41903

41902