080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ในพรรษานี้ได้มี พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป สามเณร 15 รูป และคุณแม่ชี 59 ท่าน มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พลาญข่อย 
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญ ร่วมกุศลครั้งใหญ่นี้ โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

เพื่อถวายภัตตาหารวันละ 5000 บาท และน้ำปานะวันละ1000บาท หรือตามกำลังศรัทธา
เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคุณแม่ชี ตลอดพรรษานี้

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

ชื่อบัญชี น.ส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ น.ส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก เลขที่บัญชี 896-209468-0

S__9887747