080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page
กิจกรรมบิณฑบาตร และเวียรเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559

ในพรรษานี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป สามเณร จำนวน 15 รูป และคุณแม่ชี จำนวน 59 ท่าน ได้มาจำพรรษา เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นการน้อมนำแก่นแห่งศาสนาไปใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตต่อไปในเบื้องหน้าได้อย่างไม่หลงทาง

พวกเราชาวพลาญข่อย ขออนุโมทนาบุญที่ได้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

www.plarnkhoi.com

asarn1 (1)

asarn1 (2)

 

asarn1 (3)

 

asarn1 (4)

asarn1 (5)

asarn1 (6)

asarn1 (9)

asarn1 (10)

asarn1 (11)

asarn1 (12)

asarn1 (13)

asarn1 (14)

asarn1 (15)

asarn1 (8)

asarn1 (25)

asarn1 (26)

asarn1 (27)

asarn1 (28)

asarn1 (29)

asarn1 (30)

asarn1 (31)

asarn1 (32)

asarn1 (33)

asarn1 (34)

asarn1 (17)

asarn1 (18)