080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันนี้ ได้มีพิธีบวชแม่ชีน้อย จำนวน 5 ท่าน ณ ศูนย์พลาญข่อย

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ และ เพื่อให้เด็กๆ
ได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจ ให้ผ่องใส
ในบวรพระพุทธศาสนา ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีน้อยทุกท่านค่ะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30065900113 30065900213 30065900313