080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

อนุโมทนากับการบรรพชาสามเณรจำนวน 7 รูป และ บวชแม่ชีน้อย จำนวน 9 ท่าน @ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19 พค 59 ที่ผ่านมา

การบวชในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 7 รอบ

รวมสามเณรทั้งสิ้น 10 รูป แม่ชีน้อย 31 ท่าน ที่จะบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมวินัย และ บวชเรียนในโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

ชาวพลาญข่อยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะอุปฐากสามเณรและแม่ชีน้อยๆเหล่านี้ เพราะ พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม

ที่ให้ได้ อภัยได้ รู้จักการแบ่งปัน รู้จักน้อมนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต พวกเราเริ่มต้นสร้างสังคมจากจุดเล็กๆ

และต่อไปพวกเขาเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมโลกให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ขออนุโมทนาบุญกุศลแด่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ

หากท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญแก่สามเณรน้อย และแม่ชีน้อย ติดต่อมาได้นะคะ

เบอร์โทร080-551-9598 (คุณแก้ว) 

หรือID Line : line_

190559018

190559017

190559016

190559015

190559014

190559013

190559012

190559011

190559010

190559009

190559008

190559007

190559006

190559005

190559004

190559003

190559002

190559001