080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โครงการอบรมสรรพสามิตใสสะอาด ด้วยโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ณ Life Fitness Club นวมินทร์ 85

ทุกท่านเต็มที่กับการปฏิบัติ   และปิดท้ายด้วยพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย กล่าวสรุปและให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 11-13พค.59 ที่ผ่านมา

sappasamit001

sappasamit013

sappasamit012

sappasamit011

sappasamit010

sappasamit009

sappasamit008

sappasamit007

sappasamit006

sappasamit005

sappasamit004

sappasamit003

sappasamit002