080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พาคณะสามเณร 8 รูป และแม่ชีน้อย จำนวน 21 ท่าน เดินทางมาธรรมศึกษา ณ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งคณะมีความประทับใจจากการเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
เริ่มต้นจากที่พ่อครูจะให้บวชภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงปิดเทอม จนกระทั่งวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นวันกำหนดการที่จะให้ทั้งสามเณรและคุณแม่ชีน้อยลาสิกขา แต่ปรากฎว่า ทั้งสามเณรและแม่ชีน้อยทั้งหลายต่างไม่ยอมลาสิกขาทั้งหมด ซึ่งสร้างความประทับใจต่อพ่อครูบัญชา และคณะญาติธรรมของทางศูนย์พลาญข่อยเป็นอย่างมาก ที่สามารถทำให้เด็กน้อยทั้งหลายมีอารมณ์ที่จะเป็นนักบวช และสืบสานพระศาสนาต่อไป

พ่อครูจึงจะให้สามเณรน้อย และ แม่ชีน้อย เหล่านี้ บวชเรียนในโรงเรียนศูนย์พลาญข่อยต่อไปในฐานะนักบวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง

ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้จนสำเร็จลงด้วยดีค่ะ

เพชรบูรณ์001

เพชรบูรณ์002

เพชรบูรณ์003

เพชรบูรณ์004

เพชรบูรณ์005

เพชรบูรณ์006

เพชรบูรณ์007

เพชรบูรณ์008

เพชรบูรณ์009