080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ขอเชิญร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และ ร่วมสรงน้ำพระ, รดน้ำดำหัวท่านพ่อครู,คุณแม่ชี และญาติธรรมผู้ใหญ่
เนื่องในวันมหาสงกรานต์ 14 เมษายน 2559 และต่อด้วย
FANCY DRESS PARTY เพื่อกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุขกันนะคะ

58581 58582