080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดีชีวีมีสุข คอร์สนี้เข้มมากทั้งรับฟังบรรยายธรรม รับชมวีดีทัศน์ และ การปฏิบัติค่ะ
ชมวีดีทัศน์เรื่องราวการปฏิบัติ S&D ของ รร.กรพิทักษ์. โดยมี นายปัญญา และ อาจารย์หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา
เจ้าของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กสันกำแพง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
ที่เรามาจัดอบรมนี้ ท่านได้สนทนากับพ่อครูและมีความสนใจมากในเรื่องของการปฏิบัติโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

139424

139425

139426

139650