080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

6 โมงเช้าแล้ว เรามาปฏิบัติโปรแกรมเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะอารมณ์ที่เข้ามากระทบ
ในทุกๆวันกันนะคะ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ถึงจะรับสมัครจำนวนคนครบแล้ว แต่ถ้าท่านใดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะแวะมากราบท่านพ่อครู ก็เชิญเข้ามาได้นะคะ

138395

138396

138397

138398

138399