080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาชมภาพน่ารักๆๆ ของเหล่าเณรน้อย ชีน้อย กับกิจวัตรประจำวันที่ 2 ของการบวชกันค่ะ

@ ศูนย์พลาญข่อย 3 เมษายน 2559

137240

137241

137242

137243