080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และนี่คือการนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เด็กทุกคนต่างช่วยกันระดมความคิด
เพื่อออกแบบ logo ใหม่ของโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และนำไปสกรีนลงบนกระเป๋าเสื้อนักเรียน ได้ทั้งความสวยงาม
ได้ทั้งความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ แล้วแถมยังเป็นการลดต้นทุนในการจ้างปักเสื้ออีกด้วย

มาเป็นกำลังใจให้เด็กๆๆเหล่านี้สร้างสรรค์ผลงานกันต่อไปนะคะ

122500

122501

122502

122503

122504