080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กระดาษa4 re

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ได้ปรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้
โดยมีแบบฝึก หัดอ่าน หัดเขียน เป็นจำนวนมาก ที่ต้องถ่ายเอกสารให้ทั่วถึงเด็กทุกคน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการกระดาษ A4 เป็นจำนวนมาก
จึงขอรับบริจาคกระดาษ A4 หรือ ขอรับเป็นเงินบริจาคเพื่อนำมาจัดซื้อกระดาษ A4
โดยสามารถโอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์
เพื่อศูนย์พลาญข่อยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก เลขที่บัญชี 896-209468-0

สำหรับผู้บริจาคกระดาษA4 สามารถส่งมาที่ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
เลขที่ 77 หมู่2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

แหล่งที่มา : foundhttp://foundations.plarnkhoi.com/post29/