080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาลอยกระทงกันค่ะที่ริมเขื่อน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี @ ศูนย์พลาญข่อย
พระภิกษุและคุณแม่ชี พร้อมญาติธรรม ได้มาสวดมนต์ทำวัตรเย็น กันที่ริมเขื่อน วันนี้ฤกษ์งามยามดี หลังสวดมนต์เสร็จ
ฟ้าก็ได้โปรยฝนลงมาให้เราได้เย็นกันเล็กน้อย หลังจากลอยกระทงกันแล้ว ก็มีการปล่อยโคมลอยกันด้วย
ท่านใดยังไม่เคยได้มาลอยกระทงที่ศูนย์พลาญข่อย ปีหน้าห้ามพลาดนะคะ

56544

56545

56546

56547

56549

56550

56551

56552

56553

56554

56555

56556

56557

56559

56560

56572