080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ปิด0

แจ้งปิดศูนย์พลาญข่อยระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560

ทางศูนย์พลาญข่อยจะทำการปิดศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงบ้านพัก และ จัดกิจกรรมโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

ให้กับคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา จำนวน 350 ท่าน โดยทางศูนย์ฯ จะ งดรับ ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติ

***** ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ถึง 3 ต.ค. 2560 ******

**** และ จะเปิดรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ *****