080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

คณะคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน จำนวน 12 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อชีวิต โครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัญชาการเกษตรเพื่อชีวิตแห่งศูนย์พลาญข่อย ไม่ใช่มุ่งสร้างเป็นธุรกิจ หวังร่ำรวยแต่อย่างใด เราทำการเกษตรก็เพื่อการดำรงชีวิตเป็นหลัก

อยากกินอะไรเราก็ปลูกมากิน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอมี พอกิน พอใช้”
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นอกจากในเรื่องของการทำเกษตรแล้ว
เรายังเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย เมื่อเราหาเลี้ยงตัวเราเองได้แล้ว สิ่งที่เหลือหลังจากนี้ ก็คือ “การแบ่งปัน”

สมมุติ ว่าเราจับปลาได้ตัวหนึ่ง เราจะทำอย่างไรให้เรากินปลาตัวนี้ได้นานที่สุด?……. คำตอบคือ เราตัดแบ่งปลาตัวนี้ออกเป็น 4 ส่วน
เอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดไปเลี้ยงพระที่วัด เอาชิ้นที่ดีที่สองไปให้ข้างบ้าน เอาชิ้นที่ดีที่สามมาทำอาหารกิน เอาชิ้นที่ดีที่สี่มาทำปลาร้ามาตากแห้ง
แบบนี้เรียกว่ากินข้ามพบข้ามชาติ กินได้นานที่สุด ตายไปแล้วบุญกุศลที่เราทำ มันก็จะยังส่งผลไปถึงอนาคต

วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเดียว แต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนได้อีกด้วย
“ฉันให้เธอ เธอให้ฉัน ฉันรักเธอ เธอรักฉัน ฉันเข้าใจเธอ เธอเข้าใจฉัน ฉันช่วยเหลือเธอ เธอช่วยเหลือฉัน”
แบบนี้อยู่อย่างไรก็จะมีแต่ความสุข เป็นสังคมที่ยั่งยืน และมีความสุขอย่างแท้จริง

21 กรกฎาคม 2560

 20155719_10207357375571433_5999833751358937588_n

20156158_10207357374131397_717571678363435461_n

20229021_10207357373451380_5931746057714645360_n

20229260_10207357373691386_9189394563369657472_n

20264668_10207357374091396_7627980624289301915_n

20264681_10207357373491381_1213090625134373700_n