080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พลาญข่อยตามคำเชิญชวนของน้องสาวบอกว่า ได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วสุขที่ใจ ก็เลยตามมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น พบเห็นครั้งแรกรู้สึกแปลกดี มีคนกรีดร้อง ทำท่าแปลก ๆ เต็มศาลา แต่ไม่ได้ต่อต้าน ก็ลองนั่งดูก็เข้าสมาธิได้ ก็เลยมาปฏิบัติเป็นประจำ เมื่อว่างวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ แล้วหยุดต่อวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติแล้วได้อะไร? ได้ความสุขทางกายและใจสุขในทางธรรม แต่สุดท้ายสุขก็ไม่เอา ทุกข์ก็ไม่เอา สิ่งที่ต้องการคือ การที่ไม่สุข ไม่ทุกข์ คือความว่าง คือนิพพาน กำลังเดินทางไปหาอยู่ เชื่อว่าตนเองทำได้ และผู้อื่นทำได้ ท่านจงมาดูเถิด ของจริงอยู่ที่นี่แล้ว