080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อยแห่งนี้เป็นสถานที่ ๆ ผมได้มาครั้งแรกตั้งแต่ปี 38 ซึ่งตอนนั้นได้เข้ามาบวชจำพรรษาที่นี่ ก่อนเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรหรือหวังว่าจะได้อะไร
เพียงบวชให้สมเด็จย่า แต่พอได้เข้ามาปฏิบัติสมาธิแนวนี้ ก็ทำให้ผมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเข้าใจในพระพุทธศาสนา เข้าใจในพระพุทธเจ้า ซึ่งก่อนหน้านี้
ผมก็เหมือนเด็กในมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ เที่ยว กินเหล้า เรื่องธรรมะไม่ต้องพูดถึง ไม่เข้าใจ ไม่รู้ซึ้ง แต่ปัจจุบันได้เข้าใจ เข้าจิตในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
และนำไปปฏิบัติ จึงอยากเรียนเชิญผู้ที่ได้เห็นผมและอ่านบทความนี้ เข้ามาปฏิบัติในศูนย์แห่งนี้ด้วยกัน เพื่อที่จะเข้าใจในธรรมะ ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

คุณปรีชัย วัชรจิตต์กุล