080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

poster-pana-new

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ
ในพรรษานี้ได้มี พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป สามเณร 15 รูป
และคุณแม่ชี 59 ท่าน มาจำพรรษา และปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พลาญข่อย
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญ ร่วมกุศลครั้งใหญ่นี้ 
โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารวันละ 5,000 บาท น้ำปานะวันละ 1,000 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคุณแม่ชี ตลอดพรรษานี้
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

สามารถโอนมาได้ที่ ชื่อบัญชี น.ส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ น.ส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์
เพื่อศูนย์พลาญข่อย เลขที่บัญชี 896-209468-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยช่องเม็ก สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-5519598(คุณแก้ว)
line_