080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

photo-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-new

ศูนย์พลาญข่อยขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญจัดซื้อ แผงโซลาร์เซลล์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ฯ 
เนื่องจากทางศูนย์ฯประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกเป็นประจำ
ร่วมบุญชุดละ 8,000 บาท  จำนวน  160 ชุด
โอนมาที่ 896-209468-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก
นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย / นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย
สอบถามรายละเอียดที่ คุณ แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์
080-5519598 / Line id : kaew559 line_