080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน มาดูงานการเกษตรเพื่อชีวิต

ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน มาดูงานการเกษตรเพื่อชีวิต

คณะคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน จำนวน 12 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อชีวิต โครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข...
สัปดาห์ที่ 3 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 3 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

ครั้งนี้ แม่ชีน้อย เณรน้อย ได้เรียนศิลปะ ในหัวข้อเรื่อง “ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ” ศิลปะทดลอง ภาพพิมพ์จากสีเทียน และสีโปสเตอร์ เป็นการนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ ภาพพิมพ์มีอะไรให้ได้สนุกและเรียนรู้มากมาย...
โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย

โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย

ให้ของขวัญวันเกิดของคุณในปีนี้ เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้อิ่มท้อง ด้วย โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย พร้อมร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคุณแม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรม • เจ้าภาพอาหารเด็กด้อยโอกาส...
วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู ณ รร.ศูนย์พลาญข่อยและ รร.ศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น วันที่8มิถุนายน2560 เด็กๆร่วมกันทำพานดอกไม้และช่อดอกไม้กันอย่างสนุกสนานเพื่อจะมอบให้แด่คุณครูที่เขารัก เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณครู คุณครูที่นี่เป็นทั้งแม่และครูสำหรับเด็กๆที่นี่ อนุโมทนากับน้องๆด้วยนะคะ...
สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ที่เป็นทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความเพลิดเพลินสำหรับเด็กที่ได้ปลดปล่อยจินตนาการ และความงดงามที่อยู่ภายในใจ ติดตามผลงานของหนูทั้งหมดได้ที่ http://plarnkhoi.com/artclassroom/...
น้องเณรน้อย ชีน้อย กับห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

น้องเณรน้อย ชีน้อย กับห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

นอกจากศูนย์พลาญข่อย จะได้พัฒนาเด็กในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์แล้ว ยังส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ โดยนำวิชา ศิลปะ มาสร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็ก ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง และสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่นการปั้นแป้ง...