080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย

โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย

ให้ของขวัญวันเกิดของคุณในปีนี้ เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้อิ่มท้อง ด้วย โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย พร้อมร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคุณแม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรม • เจ้าภาพอาหารเด็กด้อยโอกาส...
วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู ณ รร.ศูนย์พลาญข่อยและ รร.ศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น วันที่8มิถุนายน2560 เด็กๆร่วมกันทำพานดอกไม้และช่อดอกไม้กันอย่างสนุกสนานเพื่อจะมอบให้แด่คุณครูที่เขารัก เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณครู คุณครูที่นี่เป็นทั้งแม่และครูสำหรับเด็กๆที่นี่ อนุโมทนากับน้องๆด้วยนะคะ...
สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

  สัปดาห์ที่ 2 กับ ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ที่เป็นทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความเพลิดเพลินสำหรับเด็กที่ได้ปลดปล่อยจินตนาการ และความงดงามที่อยู่ภายในใจ @ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี...
น้องเณรน้อย ชีน้อย กับห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

น้องเณรน้อย ชีน้อย กับห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ

นอกจากศูนย์พลาญข่อย จะได้พัฒนาเด็กในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์แล้ว ยังส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ โดยนำวิชา ศิลปะ มาสร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็ก ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง และสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่นการปั้นแป้ง...
รายการบันทึกไทย shake&dance ณ โรงเรียนกรพิทักษ์

รายการบันทึกไทย shake&dance ณ โรงเรียนกรพิทักษ์

ดร. นิสากร ชัชวาลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ได้นำวิธีการปฏิบัติ Shake & Dance ของท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ณ ศูนย์พลาญข่อย ไปอบรมแก่เด็กนักเรียน คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรก ที่ได้สร้างสถิติ ทำ Shake & Dance...
อบรมจริยธรรมนักเรียน

อบรมจริยธรรมนักเรียน

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 623 คน ระหว่างวันที่ 18 -​ 19 พค 60 และ 24 -​ 26 พค 60 @ ศูนย์พลาญข่อย...