080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
กิจกรรมในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2560

กิจกรรมในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2560

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย พระภิกษุสงฆ์ คุณแม่ชี และกิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 เมษายน...
คณะเณรน้อยชีน้อย เดินทางไปทัศนศึกษาที่ วัดพุทโธภาวนา (พุเย) จ.กาญจนบุรี

คณะเณรน้อยชีน้อย เดินทางไปทัศนศึกษาที่ วัดพุทโธภาวนา (พุเย) จ.กาญจนบุรี

วันพุธที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา คณะเณรน้อยชีน้อย จากศูนย์พลาญข่อย จ. อุบลราชธานี ได้เดินทางมาพักค้างคืนที่ ชมรมชีวิตฟิตเนส@ นวมินทร์85 ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาต่อที่ วัดพุทโธภาวนา (พุเย) จ.กาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 คณะเณรน้อยชีน้อย จากศูนย์พลาญข่อย...
บรรยายเรื่อง กาย Fit จิต Firm อารมณ์ D ชีวีมีสุข…เพื่อความสุขในการทำงานของคนเมือง

บรรยายเรื่อง กาย Fit จิต Firm อารมณ์ D ชีวีมีสุข…เพื่อความสุขในการทำงานของคนเมือง

บริษัท TRSC International LASIK Center ได้เรียนเชิญให้พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย มาบรรยายเรื่อง “กาย Fit จิต Firm อารมณ์ D ชีวีมีสุข…เพื่อความสุขในการทำงานของคนเมือง” ให้แก่พนักงาน ในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา...
โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ครั้งที่3

โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ครั้งที่3

ผ่านไปแล้วนะคะ สำหรับคอร์สอบรม 3วัน2คืน โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ครั้งที่3 @ ชมรมชีวิตฟิตเนส นวมินทร์85 ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2560 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมในครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไปได้ที่ : www.lifefitnessclub.org...
พัฒนา ฅน…KPT ด้วยโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

พัฒนา ฅน…KPT ด้วยโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

ในวันที่ 20 -22 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โดย ดร.นิสากร ชัชวาลพาณิชย์ ได้จัดอบรม “พัฒนา ฅน…KPT ด้วยโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข”  โดย พ่อครู บัญชา ตั้งวงษ์ไชย และนายแพทย์ บัญชา แดงเนียม ให้แก่คณะคุณครู เจ้าหน้าที่...