080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ประสบการณ์คุณโสภา คีรีวงศ์

มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อยเป็นครั้งแรก ได้คำแนะนำจากพระอาจารย์รู้สึกได้เป็นบุญเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับพ่อครู และทุกคนที่นี่ ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้อะไรกลับบ้านเยอะค่ะ ได้ล้างกรรมเก่า สร้างบุญบารมีให้กับตนเอง...

ประสบการณ์คุณนลินี ตั้งจิตร์พร

สิ่งที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย คือ 1. ทำเพื่อสังคม เช่น ศูนย์มีการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เด็ก ๆ มีโรงเรียนเรียน มีอาหารกิน2. สถานที่ร่มรื่น อากาศดี มาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย3. ได้ฝึกการนั่งกรรมฐาน นั่งสมาธิ ซึ่งไม่เคยได้เรียนรู้...

ประสบการณ์คุณเติ๊ก

ครั้งแรกที่มาที่ศูนย์แห่งนี้ คือ วันที่ ๑๓ มกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ เพราะว่าลงชื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพง แต่พอมีพี่เขาชวนมาที่นี่ก็เลยมากับพี่เขา ปกติข้าพเจ้าจะชอบทำบุญตักบาตรมาก ไม่ค่อยฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม...

ประสบการณ์คุณเพ็ญจวรรณ์ สีแดง

ได้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พลาญข่อยได้สองครั้งแล้ว ครั้งแรก ที่มายังไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไรมาตามคำชักชวนของเพื่อน แต่ว่า ความรู้สึกของการมาในครั้งที่สองนี้แตกต่างจากครั้งแรกมาก ครั้งที่ สองที่มานี้ มาเพราะความตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่าง มาก...

ประสบการณ์คุณธงชัย-สุมาลี ทิพยแสง

มาที่ศูนย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันเด็กแห่งชาติ 13 มค.50 มาศูนย์ฯ ครั้งที่สองเมื่อวันมาฆบูชา 3 มีค. 50 เริ่มต้นสนใจในการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแล้วโดยการอ่านจากหนังสือ และได้ไปศึกษาและปฏิบัติบ้างเล็กๆ น้อยๆ เพียง 2 ครั้ง แต่ไม่ทำให้ได้รับและประสบผล...