080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

วันนี้น้องเณรน้อย ชีน้อย เรียนรู้การใช้สีน้ำกันค่ะ
เด็กๆได้ทดลองเรียนรู้กันเอง ลงมือปฏิบัติเอง จึงทำให้เข้าใจการใช้สีน้ำได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ
การเรียนการสอนที่นี่ไม่ได้สอนเป็นขั้นเป็นตอน ศิลปะไม่มีการตีกรอบ หรือการบังคับ
ไม่ใช่ไม้บรรทัดเป้ะๆ ไม่ใช่ต้องเหมือนกันทุกคน ทุกสิ่งๆทุกอย่าง เราใช้หลักธรรมคำสอนของธรรมะมารวมกันกับการสอนศิลปะ
ดังนั้น จิตทุกดวงจึงไม่เหมือนกัน(นานาจิตตัง) เราจึงต้องมีความยืดหยุ่นในคลาสเรียนการเรียนการสอนศิลปะ

ติดตามผลงานของหนูทั้งหมดได้ที่ http://plarnkhoi.com/artclassroom/