080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติวันนี้พาชีน้อยและเณรน้อยมาวาดภาพนอกสถานที่กัน
ภายในบริเวณศูนย์พลาญข่อย เช่นวิวต้นไม้ไผ่ , ริมเขื่อน โดยสามารถใส่จินตนาการเพิ่มเข้าไปได้ตามใจชอบ
การสอนของเราจะเน้นไม่สอน แค่เพียงแนะนำเพียงเท่านั้น เพราะศิลปะ ไม่สามารถสอนให้ทุกคนทำเหมือนกัน ศิลปะไม่มีผิดหรือถูก
เราจะไม่มีสักครั้งเดียวที่จะเปรียบเทียบว่าเด็กคนนั้นเก่งกว่าเด็กคนนี้ เพราะที่นี่จะเน้นเรื่องไม่ให้แข่งขันกัน
แต่เราจะดูพัฒนาการของเด็กแต่ละคนผ่านกระบวนการทำงาน โดยใช้วิธีเฝ้าสังเกตุ เด็กๆสามารถบำบัดความเครียดได้
เด็กที่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ดีอยู่แล้ว เราก็เห็นว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น พัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่างานของเด็กๆต้องออกมาสวยหรือดีขึ้น แต่กระบวนการทำงานของเด็กคนนั้นดีขึ้น นั่นคือ มีสมาธิกับงาน มีความเพียร มีความตั้งใจ ใส่ใจ ดูแล งานตัวเอง
และ ที่มากกว่านั้นคือ ความมีน้ำใจ เสียสละ ความรับผิดชอบแก่ตนเองและผู้อื่น
“ความสวยงามไม่ได้อยู่ที่ตัวงาน แต่อยู่ที่ตัวคนที่ทำงานนั้นๆ ว่าเขาทำมันอย่างไร”

การนำเด็กมาวาดภาพนอกสถานที่สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น เพราะอยู่นอกห้องเรียน
เด็กบางคนตั้งใจกับมันมาก และเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละคนดีขึ้นมากทั้งทางจิตใจและ ผลพลอยได้ของเด็กคือ ตัวผลงานออกมาสวยงามมากขึ้น

ติดตามผลงานของหนูทั้งหมดได้ที่ http://plarnkhoi.com/artclassroom/

หากใครมีอุปกรณ์เหลือใช้ หรือต้องการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ ชีน้อย เณรน้อย เหล่านี้ ก็สามารถส่งมาได้ที่

ศูนย์พลาญข่อย
แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์(อุปกรณ์ศิลปะ)
77 หมู่ 2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะกับผู้บริจาคทุกท่าน